از آنجائیکه پروژه هتل به پنج فاز اجرائی قابل تقسیم بندی است، لذا بمنظور ایجاد زمینه های تبلیغ هدفمند و تسریع در روند پیشرفت پروژه،  هر فاز به تفکیک زمانبندی و به بهره برداری تجاری خواهد رسید ، و منتظر اجرای کل پروژه در یک زمان واحد نخواهند ماند:

-        فاز اول

* هتل آپارتمان ۵ ستاره با احتساب راههای دسترسی

-       فاز دوم

* رستوران سلف سرویس، تالار های عروسی و کنفرانس و محوطه و باغ ایرانی

-       فاز سوم

* هتل موزه و مجتمع فرهنگی ، ورزشی و تجاری

فاز چهارم

* کلوپ ورزشی و بازیهای آبی

-       فاز پنجم

     * هتل بوتیک ۵ ستاره